MÃ SẢN PHẪM

HÌNH ẢNH

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

ĐƠN GIÁ

BẢO HÀNH

Ổ CỨNG LƯU TRỮ

HDD 1T SG SERVEILANCE Ổ cứng camera Seagate Surveilance Chuyên dùng ghi hình camera Chuẩn kết nối SATA3 Cache: 64MB, tốc độ quay 5900RPM 1,200,000 24T
HDD 2T SG SERVEILANCE Ổ cứng camera Seagate Surveilance Chuyên dùng ghi hình camera Chuẩn kết nối SATA3 Cache: 64MB, tốc độ quay 5900RPM 1,775,000 24T
HDD 3T SG SERVEILANCE Ổ cứng camera Seagate Surveilance Chuyên dùng ghi hình camera Chuẩn kết nối SATA3 Cache: 64MB, tốc độ quay 5900RPM 2,530,000 24T
HDD 4T SG SERVEILANCE Ổ cứng camera Seagate Surveilance Chuyên dùng ghi hình camera Chuẩn kết nối SATA3 Cache: 64MB, tốc độ quay 5900RPM 3,400,000 24T
HDD 500G WD PURPLE Ổ cứng camera Western Digital PURPLE Chuyên dùng ghi hình camera Chuẩn kết nối SATA: 6MB/s Cache: 64MB, tốc độ quay 5400RPM 680,000 24T
HDD 1T WD PURPLE Ổ cứng camera Western Digital PURPLE Chuyên dùng ghi hình camera Chuẩn kết nối SATA: 6MB/s Cache: 64MB, tốc độ quay 5400RPM 1,225,000 24T
HDD 2T WD PURPLE Ổ cứng camera Western Digital PURPLE Chuyên dùng ghi hình camera Chuẩn kết nối SATA: 6MB/s Cache: 64MB, tốc độ quay 5400RPM 1,830,000 24T
HDD 4T WD PURPLE Ổ cứng camera Western Digital PURPLE Chuyên dùng ghi hình camera Chuẩn kết nối SATA: 6MB/s Cache: 64MB, tốc độ quay 5400RPM 3,440,000 24T

NGUỒN CAMERA

ADAPTER CAMERA 12V, 2A 50,000 1T

DÂY CÁP CAMERA

Cáp camera đồng trục ĐVT mét 5,000 Test
Cáp camera đồng trục có dây nguồn ĐVT mét 10,000 Test
Cáp mạng chuyên camera ĐVT mét 5,000 Test
Dây điện 2x1.0mm ĐVT mét 6,000 Test

ĐẦU NỐI CÁP

ĐẦU BNC ĐVT Bộ 5,000 Test
ĐẦU RJ45 ĐVT Cái 2,000 Test

CHÂN ĐẾ CAMERA

Chân gắn camera nhựa ĐVT Bộ 40,000 Test
Chân gắn camera kim loại ĐVT Bộ 50,000 Test

CÁP HDMI

HDMI 1,5m Dây dẹp, FULL HD 30,000 Test
HDMI 3m Dây dẹp, FULL HD 45,000 Test
HDMI 5m Dây dẹp, FULL HD 60,000 Test
HDMI 10m Dây dẹp, FULL HD 120,000 Test
HDMI 15m Dây dẹp, FULL HD 200,000 Test
HDMI 20m Dây dẹp, FULL HD 250,000 Test

CÁP VGA

VGA 1,5m Truyền tín hiệu ra màn hình 25,000 Test
VGA 3m Truyền tín hiệu ra màn hình 36,000 Test
VGA 5m Truyền tín hiệu ra màn hình 50,000 Test
VGA 10m Truyền tín hiệu ra màn hình 100,000 Test
VGA 15m Truyền tín hiệu ra màn hình 140,000 Test
VGA 20m Truyền tín hiệu ra màn hình 180,000 Test

THIẾT BỊ MẠNG (SWITCH)

Switch 5 port Tplink 100Mb 180,000 12T
Switch 8 port Tplink 100Mb 210,000 12T