0907.363.300

CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY KAWASAN

200.000

CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY KAWASAN
Chuông sử dụng nguồn điện 220 V, Tần số: 50 Hz
Điềuchỉnh được âm lượng
Tự chọn kiểu chuông báo khách ( 38kiểu chuông) nhấn nút trên chuông
Khoảng cách phát sóng 15– 80 m xuyên vật cản
Bảo hành: 12 tháng

error: Content is protected !!