0907.363.300

KHOÁ CỬA VÂN TAY, MẬT MÃ, THẺ TỪ CHO CỬA KÍNH

3.200.000

KHOÁ CỬA VÂN TAY CHO CỬA KÍNH
– Số thông minh chính: vân tay,mật mã, thẻ từ. ( 200 vân tay, 200 thẻ từ )
– Mở khóa: vân tay, thẻ từ, mật khẩu
– Nguồn sử dụng 4 cục pin AA 1,5V– Yêu cầu khe cửa kính: >3mm
– Lăp đặt dễ dàng không cần khoan kính

error: Content is protected !!