MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY Wise Eye WSE-9039

480.000

8.000 – 10.000 vân tay
30.000 nhân viên
30.000 thẻ cảm ứng
200.000 sự kiện chấm công
Tốc độ nhận dạng vân tay 1s
FRR (False Reject Rate) 1%
FAR (False Accept Rate) 0.0001%