MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY WSE 269

2.950.000

3.000 vân tay
3.000 nhân viên
3.000 thẻ cảm ứng
100.000 sự kiện chấm công
Tốc độ nhận dạng vân tay 1s