TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824

3.960.000

-Khung chính: 03 trung kế – 08 máy nhánh hỗn hợp.
– Khả năng mở rộng:
+ 03 trung kế – 16 máy nhánh: Kết hợp với 01 Card KX-TES82474
+ 05 trung kế – 16 máy nhánh: Kết hợp với 01 Card KX-TES82480
+ 06 trung kế – 16 máy nhánh: Kết hợp với 01 Card KX-TES82483